Οικονομική αποστραγγιστική μεμβράνη της ΤΕΜΑ στα 400gr/m2.

Θλιπτική αντοχή: 12tn/m2.

Tema Αποστραγγιστικη Μεμβρανη 400gr

  • Ρόλο 30x2m.

© 2013 Lianos S.A.