Διαπνέον επίχρισμα πυριτικής βάσης, με πάχος εφαρμογής, με βάση τροποποιημένο πυριτικό κάλιο, με μεγάλες ικανότητες πλήρωσης για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, σύμφωνα με το Πρότυπο DIN 18363.

ETA 04/0061
ETA 10/0024
ETA 10/0025

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: πάστα.
Χρώμα: λευκό ή έγχρωμο με το αυτόματο σύστημα ColorMap®.
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,65-1,95 (ανάλογα με την κοκκομετρία).
Περιεχόμενο ξηρών στερεών (EN ISO 3251) (%): περίπου 80.
Αναλογία ανάμειξης: έτοιμο προς χρήση.
Χρόνος αναμονής μεταξύ στρώσεων: 24 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5º έως +35ºC.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: ανοξείδωτη μεταλλική ή πλαστική σπάτουλα.
Κατανάλωση (kg/m2):
- 0,7mm: 1,7-2,0,
- 1,2mm: 1,9-2,3,
- 1,5mm: 2,2-2,6,
- 2,0mm: 2,6-3,0.
Συσκευασία: δοχεία 20 kg.

Silexcolor Tonachino