Εποξειδικο ασταρι νερού δυο συστατικών για πατητη τσιμεντοκονια. Χρήση σε δάπεδα

Συστημα: Ultratop Loft

Primer SN

  • Συσκευασια Α+Β (20kg)

© 2013 Lianos S.A.