Χημικό αγκύριο με βάση υβριδικές βινυλικές ρητίνες, χωρίς στυρένιο για βαριά φορτία.

MAPEFIX VE SF

    © 2013 Lianos S.A.