Υδροδιογκούμενη ράβδος μπετονίτη, για την σφράγιση αρμών 								
διακοπής σκυροδέτησης.
Διατομή: 20x25mm μήκους 5m

IDROSTOP B25

    © 2013 Lianos S.A.