Το HYPERLATEX® είναι πολυακρυλικό γαλάκτωμα, το οποίο χρησιμοποιείται σαν πρόσμηκτο κονιαμάτων τσιμέντου, για την ενίσχυση της πρόσφυσης. Βελτιώνει την ποιότητα των κονιαμάτων τσιμέντου και σοβάδων, αυξάνοντας την πρόσφυση, μειώνοντας την συρρίκνωση.

HYPERLATEX

    © 2013 Lianos S.A.