Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης STYROFOAM WALLMATE
Διατίθενται σε πάχη 30, 50, 60,70 και 80 mm
Διαστάσεις πλακών:
2500 x 600mm.

WALLMATE

    © 2013 Lianos S.A.