Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης STYROFOAM ROOFMATE
Διατίθενται σε πάχη 30, 50, 60,70 και 80 mm
Διαστάσεις πλακών:
1250 x 600 mm

ROOFMATE

    © 2013 Lianos S.A.