Βαφή με βάση το νερό με υψηλή διαπνοή για εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους, με εξαιρετική ικανότητας κάλυψης.

COLORITE PERFORMANCE

 • ΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
  Μορφή: παχύρευστο υγρό.
  Χρώμα: λευκό ή έγχρωμο με το αυτόματο σύστημα ColorMap®.
  Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,65.
  Περιεχόμενο ξηρών στερεών (EN ISO 3251) (%): περίπου 65.
  Αναλογία ανάμειξης: 15-20% νερό.
  Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: 24 ώρες.
  Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5º έως +35ºC.
  Καθαρισμός: νερό.
  Αποθήκευση: 24 μήνες.
  Εφαρμογή: με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
  Κατανάλωση (kg/m2): 0,3-0,4 (για δύο στρώσεις).
  Συσκευασία: δοχεία 5 και 20 kg.