Σωληνα κατασκευων 1 1/4 με παχος 2mm. Προγαλβανισμενη

Σωληνα Περιφραξης Φ42 (1 1-4)

    © 2013 Lianos S.A.