Πλαστικά γωνιόκρανα PVC που μπορούν να καμφθούν και να προσαρμοσθούν σε καμπύλα τμήματα και διαφορετικές γωνίες.

Γωνιόκρανα PVC εύκαμπτα

    © 2013 Lianos S.A.