Κατάλληλο για αρμολόγηση γυψοσανίδας.

Knauf Fugenfuller

Συσκευασία

    © 2013 Lianos S.A.