Σύρμα αγκαθωτό (Νο11) για περίφραξη, σε κουλούρες των 100m.

Σύρμα Αγκαθωτό

    © 2013 Lianos S.A.