Σωληνα κατασκευων 1 1/2 με παχος 2mm. Προγαλβανισμενη

Σωληνα Περιφραξης Φ48 (1 1-2)

    © 2013 Lianos S.A.