Κορδόνι πλήρωσης αρμών από διογκωμένο πολυαιθυλένιο					
κλειστών κυψελών. Τοποθετούνατι στον αρμό πριν την εφαρμογή
του υλικού σφράγισης.
Δημιουργούν μια ελαστική υπόβαση η οποία ελέγχει το βάθος
και το πλάτος του αρμού.
Διατίθονται σε διαφορετικές διατομές από 6mm έως 50mm.

ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ