Πλέγμα με εξάγωνες οπές διάστασης 1" (Κοτετσόσυρμα)

Μήκος Ρολού: 50m
Ύψος Ρολού: 1.00m / 1.20m / 1.50

Εξάγωνο 1" (50m) Κοτετσόσυρμα

    © 2013 Lianos S.A.