Πλέγμα με εξάγωνες οπές διάστασης 1/2" (Κοτετσόσυρμα)

Μήκος Ρολού: 25m
Ύψος Ρολού: 1.00m

Εξάγωνο 1/2" (25m) Κοτετσόσυρμα

    © 2013 Lianos S.A.