Γωνιόκρανα PVC με υαλόπλεγμα και νεροσταλλάκτη.
Χρησιμοποιούνται στα μπαλκόνια για να εμποδίζουν την οριζόντια μετακίνηση του νερού στο κάτω μέρος της πλάκας του μπαλκονιού και τις πιθανές συνέπειες από τον παγετό.

Γωνιόκρανα PVC με υαλόπλεγμα & νεροσταλλάκτη

    © 2013 Lianos S.A.